Kyläsuunnitelma / muu aineisto

Hyvä vaskiolainen / Vaskio-henkinen!

Ohessa talkootyöllä tehty kyläsuunnitelma sekä kyläkyselyiden tulokset. Toivomme, että se antaa lukijalle ajattelemisen aihetta, markkinoi kyläämme ja herättää vaikka halun tulla mukaan toimintaan. Työmme jatkuu ja tämä on välivaihe vuosia kestävässä kylän kehittämistyössä. Mikäli haluat tulla mukaan/ tukea toimintaamme, otathan yhteyttä: waskioseura(a)gmail.com

Alla olevasta löydät myös muuta Vaskiota koskevaa aineistoa.

01vaskiokylasuunnitelma

02KyläkyselynTulos10_2014

03Vaskion vastausraportti