Vaskion Kirkkoyhdistys ry

Vaskion_kirkko02Vaskion Kirkkoyhdistys ry ylläpitää Vaskion kirkkoa ja seurakuntakotia. Salon seurakunta vastaa hautausmaasta. Vaskion Kirkkoyhdistyksen toimintaa johtaa puheenjohtaja, sekä yhdeksän johtokunnan jäsentä. Johtokunnan lisäksi kirkon emännät, juhlatoimikunta vastaa Vaskion kirkon vireästä toiminnasta. Vaskion Kirkkoyhdistyksen johtokunnan puheenjohtajana toimii Pirkko Rannikko, puh. 045 794 32274  sähköposti: pirkkorannikko(a)gmail.com. Suntiolta puh. 045 114 0435,  sähköposti: suntio.vaskionkirkko(a)gmail.com, voi tiedustella kirkkoa ja seurakuntakotia perhejuhlien viettoon..

Vaskion Kirkko on yksi Suomen viidestä yksityisestä kirkosta. Jäsenistö omistaa kirkon ja ainaisjäsenyys maksu vahvistetaan vuosittain. Vuonna 2014 jäsenmaksu oli 10 € sisältäen Vaskion kirkon historiikin, kirjoittanut Kari Alifrosti. Kirjasta saa lisätietoja Vaskion Kirkkoyhdistyksen toiminnasta sekä historiasta. Kirjaa löytyy myös Salon kirjastoista.

Vaskion kirkossa ja seurakuntakodissa on vuosittain noin 200 tapahtumaa, joissa noin 4 000 läsnäolijaa. Salon seurakunnan papit pitävät kirkossa jumalanpalveluksia kerran kuukaudessa, lisäksi kirkossa on hartauksia, musiikkitilaisuuksia ja rukoustilaisuuksia. Seurakuntakodissa on kerhotoimintaa lapsille, aikuisille ja vanhuksille sekä vuosittain pidetään myyjäiset. Joka vuosi juhlitaan Elojuhlaa, vietetään hartaus Vaskion kirkon saarnahuoneen kivellä sekä Vaskion perinnemäellä.

Yhteystiedot