Vaskion Kirkon kannatusyhdistys r.y.

Vaskion_kirkko02Vaskion kirkon kannatusyhdistys ry ylläpitää Vaskion kirkkoa ja seurakuntakotia. Salon seurakunta vastaa hautausmaasta. Vaskion kirkon kannatusyhdistyksen toimintaa johtaa puheenjohtaja, sekä 9 johtokunnan jäsentä. Johtokunnan lisäksi kirkon emännät, juhlatoimikunta ja talotoimikunta vastaavat Vaskion kirkon vireästä toiminnasta. Vaskion kirkon kannatusyhdistyksessä on yksi palkattu työntekijä, Marja Rouvali, hän toimii suntio-lähimmäistyöntekijänä. Marja Rouvalilta voi tiedustella kirkkoa ja seurakuntakotia perhejuhlien viettoon: 0500 729 535.

Vaskion Kirkko on yksi Suomen viidestä yksityisestä kirkosta. Jäsenistö omistaa kirkon ja ainaisjäsenyys maksu vahvistetaan vuosittain. Vuonna 2014 jäsenmaksu oli 10 € sisältäen Vaskion kirkon historiikin, kirjoittanut Kari Alifrosti. Kirjasta saa lisätietoja Vaskion kirkon kannatusyhdistyksen toiminnasta sekä historiasta. Kirjaa löytyy myös Salon kirjastoista.

Vaskion kirkossa ja seurakuntakodissa on vuosittain noin 200 tapahtumaa, joissa noin 4 000 läsnäolijaa. Salon seurakunnan papit pitävät kirkossa jumalanpalveluksia kerran kuukaudessa, lisäksi kirkossa on hartauksia, musiikkitilaisuuksia ja rukoustilaisuuksia. Seurakuntakodissa on kerhotoimintaa lapsille, aikuisille ja vanhuksille sekä vuosittain pidetään myyjäiset. Joka vuosi juhlitaan Elojuhlaa, vietetään hartaus Vaskion kirkon saarnahuoneen kivellä sekä Vaskion perinnemäellä.

Yhteystiedot