Tervetuloa Vaskion kylän yhteisille sivuille

Vaskion kylä sijaitsee Salossa. Siihen kuuluu entisen Halikon kunnan pohjoisin osa ja alue on melko laaja. Aluetta halkoo seututie 224, joka kulkee Salosta Märynummen, Vaskion, Marttilan ja Tarvasjoen kautta Auraan. Vaskionjoki kuuluu Halikonjoen vesistöön. Joki saa alkunsa pohjoisesta virtaavan Toivilanjoen ja lännestä tulevan Kumionojan yhtymässä. Vaskion taajaman eteläpuolella joki yhtyy Kuusjokeen muodostaen Halikonjoen. Vaskio on saanut nimensä joen mukaan; syvissä uomissa virtaavat joet kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaaseen Uskelan- ja Halikonjoen laaksoalueeseen.

Perinnemaki_2020_01